Siber Güvenlik

Bulut Güvenliği

Bulut Güvenliği Bulut bilişim, yapılandırılabilir bilişim kaynaklarından oluşan ortak bir havuza, uygun koşullarda ve isteğe bağlı olarak her zaman, her yerden erişime imkân veren bir modeldir. Bulut bilişimin esneklik, maliyet, enerji tasarrufu, kaynak paylaşımı ve hızlı dağırım gibi birçok avantajı vardır. Verilerin bulutta merkezileştirilmesi saldırganlara verileri çalmak ve hareket halindeki verileri (data in-motion) durdurmak için […]

Bulut Güvenliği Read More »

DLP (Data Loss Prevention) ve Veri Sınıflandırma

DLP (Data Loss Prevention) ve Veri Sınıflandırma Günümüzde gelişen teknolojik olanaklar sayesinde veriye erişim kolaylaşmıştır. Teknolojiye göre yaşamın şekillendiği günümüz koşullarına göre bilgi güvenliği sektörü oldukça kritik bir öneme sahiptir. Bu durum da veri güvenliği sorununu beraberinde getirmektedir. Verinin sınıflandırılması, depolanması, veriye erişecek kullanıcıların kısıtlandırılması, yetkililerin atanması ve verilerin istenmeyen üçüncü kişilerin eline geçmemesi için

DLP (Data Loss Prevention) ve Veri Sınıflandırma Read More »

Bilgi Güvenliğini Buluta Taşımak

Bilgi Güvenliğini Buluta Taşımak Kuruluşlar, maliyetleri azaltmak ve esneklik ile çevikliği artırmak amacıyla bulut teknolojilerine yönelmektedir. Bulut depolama teknolojilerine geçişin en büyük zorluğunun bulut yeteneklerinin benimsenmesi ve mevcut bilgi teknolojisi ortamlarıyla entegrasyonunun zorluğu olduğu bildirilmektedir. Bulut güvenliğinin tahsisi artık düzenli işlemlerin bir parçası olarak kabul edilmektedir. 2020’den bu yana siber saldırıların sayısı sürekli olarak artmaktadır

Bilgi Güvenliğini Buluta Taşımak Read More »

Metaverse Dünyasında Siber Güvenlik

Metaverse Dünyasında Siber Güvenlik Teknoloji ilerlemeye devam ettikçe, metaverse kavramı giderek daha popüler hale geliyor. Metaverse, sanal artırılmış gerçeklik, yapay zeka ve diğer gelişmekte olan teknolojilerin birleşiminden oluşan sanal bir evrendir. Meta veri havuzunun popülerliği arttıkça, bu sanal alanda siber güvenliğin etkilerini dikkate almak daha da önemli hale geliyor. Meta veri deposu, benzeri görülmemiş düzeyde

Metaverse Dünyasında Siber Güvenlik Read More »